Behandeling

PsychologenPraktijk Samen biedt  behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. In een eerste gesprek brengen we samen in kaart wat de klachten zijn en denken we na over het doel van de behandeling. We maken een plan en gaan vervolgens aan de slag. Afhankelijk van de klachten vinden er gesprekken plaats met kinderen, jongeren en/of hun ouders/opvoeders. Is er meer of andere hulp nodig, dan zoeken we samen verder naar de best passende hulpverlening.

Wil je weten of jouw klachten of de klachten van je kind in aanmerking komen voor behandeling bij PsychologenPraktijk Samen, neem dan contact op via info@ppsamen.nl of 06-40409982 (telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag).

Actuele wachttijden staan op de beschikbaarheidswijzer of klik hier.

NB. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten. 

Klacht

Het kan zijn dat je tijdens of na behandeling bij PsychologenPraktijk Samen ergens ontevreden over bent. Ga eerst in gesprek met je behandelaar om samen tot een oplossing te komen.

Wil of kunt je de klacht niet bespreekbaar maken met je behandelaar, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar de praktijk bij is aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heb je een klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Er wordt dan nog geen procedure opgestart.

Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.