Behandeling

PsychologenPraktijk Samen biedt  behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. In een eerste gesprek brengen we samen in kaart wat de klachten zijn en denken we na over het doel van de behandeling. We maken een plan en gaan vervolgens aan de slag. Afhankelijk van de klachten vinden er gesprekken plaats met kinderen, jongeren en/of hun ouders/opvoeders. Is er meer of andere hulp nodig, dan zoeken we samen verder naar de beste passende hulpverlening.

Wil je weten of jouw klachten of de klachten van je kind in aanmerking komen voor behandeling bij PsychologenPraktijk Samen, neem dan contact op via info@ppsamen.nl of 06-40409982 (telefonisch bereikbaar op dinsdagmiddag).

Actuele wachttijd 3 maanden.

NB. Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten. 

Klacht

Het kan zijn dat je tijdens of na behandeling bij PsychologenPraktijk Samen ergens ontevreden over bent. Ga eerst in gesprek met je behandelaar om samen tot een oplossing te komen. Mocht je ontevredenheid niet weggenomen of opgelost zijn, dan kun je via de beroepsvereniging waar de praktijk is aangesloten een klacht indienen of aanvullende informatie vragen. (zie link ‘ klachtenregeling’ onderin)